On slut-shaming – the case of Estonia – MEENUTAME: TOP 20 kõige kahjustavamat noortenõu Dr. Noormannilt* [EN/ET]

A change for the better has recently taken place regarding the quality of Estonian web-based counselling on sexual rights: A counsellor figure notorious for his slut-shaming advice is no longer active. But what is the societal and cultural underpinning of the phenomenon of slut-shaming.

Eestikeelses seksuaaltervise-alases veebinõustamises on hiljuti on aset leidnud murrang: Dr Noormanni kuju, kurikuulus oma kahjuliku nõu poolest, ei nõusta enam noori Delfis. Tema nõuandepraktika hulka kuulus näiteks litsistamine ja misogüünia. Kuid mis paneb üldse andma noori naisi alavääristavat “nõu” ning millised ühiskondlikud ja kultuurilised konstruktid hoiavad litsistamist ülal?