Solidarity with Polish Women: Abortion Rights in Poland – Odzyskać wybór: o prawach aborcyjnych w Polsce [EN/PL]

Many feminists across Europe have shown solidarity with Polish women following a proposed legislation that would completely ban or extremely limit the right to abortion. What were the reactions in Poland? And is it possible that the issue only is used to divert public attention from other worrying developments in Polish politics?

Prawa kobiet w Polsce stały się niedawno niezwykle głośnym tematem w europejskich mediach w związku z planowanym znacznym ograniczeniem prawa do aborcji.

What are the roles of Polish women in politics? – Jakie role pełnią kobiety w polskiej polityce? [EN/PL]

Last year’s parliamentary elections introduced a record number of women to the Polish Parliament, as well as the third female Prime Minister. However the Polish political scene still remains dominated by men, and the idea of female politicians as “puppets” is widely talked about.

Zeszłoroczne wybory parlamentarne wprowadziły do polskiego Parlamentu rekordową liczbę kobiet. Trzecia w historii kobieta zajęła stanowisko Premiery. Scena polityczna pozostaje jednak zdominowana przez mężczyzn, a polityczki niejednokrotnie przedstawiane są w debacie publicznej jako ,,marionetki.

(Un)Equal Parents? Combining family and work in Poland – (Nie)Równi Rodzice? Godzenie ról rodzinnych i zawodowych w Polsce [EN/PL]

Childcare and housework are still almost exlusively taken on by women in Poland. Contrary to popular belief, the problem is very deep-rooted in Polish society. Four factors are the main reasons for this.

W Polsce opieka nad dziećmi i domem wciąż opiera się prawie wyłącznie na kobietach. Wbrew pozorom problem ten jest mocno zakorzeniony w polskim społeczeństwie. Wymienić można cztery główne czynniki wpływające na tę sytuację.

Ignoring the subject: the discussion about VAW in Poland – Nie znam się to się wypowiem: czyli o przemocy wobec kobiet w Polsce [EN/PL]

[:en]Poles do not want to know: One of the fundamental issues surrounding violence against women in Poland is a lack of sensitivity combined with a general aversion to the subject.[:or]Nie chcemy wiedzieć: jednym z głównych problemów dotyczących przemocy wobec kobiet w Polsce jest brak wrażliwości połączony z ogólną niechęcią do samego tematu.[:]