The logo of the Flemish Green Party

The Flemish Green Party – do they practice gender mainstreaming? – De groene partij van Vlaanderen – Is gendermainstreaming de norm? [EN/NL]

The Flemish Green Party in Belgium is a political party which aims to be inclusive and diverse in its goals and policies. But is it as progressive as party leaders want us to think? The party already successfully practices environmental mainstreaming – is the same true for gender mainstreaming? An analysis.

Groen is een politieke partij die probeert zo inclusief en divers mogelijk te zijn in de doelstellingen en beleidsmaatregelen. Maar zijn ze zo progressief als de partijleiders ons doen denken? De partij is al succesvol in het mainstreamen van milieukwesties binnen hun beleid – kunnen we zeggen dat dit ook zo is wat betreft gender mainstreaming? Een analyse.