Czech Republic: Politics remains a male domain – Politika jako stále mužská záležitost [EN/CS]

Although nearly one hundred years have passed since women gained the right to vote, their representation in Czech politics remains low and has hardly increased. Are women less interested in politics? Are they less qualified or competent than their male counterparts? Or is it that women face hidden obstacles, a form of glass ceiling?

Již téměř před sto lety získaly ženy volební právo, přesto je jejich zastoupení v české politice dlouhodobě nízké a výraznou měrou se nezvyšuje. Nezajímají se ženy o politiku? Jsou méně schopné a kvalifikované než jejich mužští spolustraníci? Nebo čelí ženy v politice skrytým překážkám a jsme spíše svědky skleněného stropu?

Distorted notions about rape: Attitudes of Czech society – Mýty o znásilnění aneb zkreslené představy české veřejnosti [EN/CS]

Was she walking alone through dark and isolated street late at night? Was she dressed provocatively? Was she drunk? Was she flirting? Is she known for having many sexual partners in the past? “Then she was asking for it”, thinks one third of Czech society.

Vracela se sama pozdě v noci špatně osvětlenou a opuštěnou uličkou? Byla vyzývavě oblečená? Byla opilá? Flirtovala? Říká se o ní, že měla mnoho sexuálních partnerů? „Tak si o to koledovala“, myslí si třetina české veřejnosti.