Were they all hard-core feminists? Like…Do they really hate men? – Byly to všechno radikální feministky, které nesnáší muže? [EN/CS]

The idea of feminism continues to be met by a lack of awareness and understanding. Why else would a friend of our author ask her if feminists hate men

Představu o feminismu nadále obklopuje nedostatek povědomí a porozumění. Proč by se jinak přítel autorky ptal, jestli feministky nesnáší muže?