What are the roles of Polish women in politics? – Jakie role pełnią kobiety w polskiej polityce? [EN/PL]

Last year’s parliamentary elections introduced a record number of women to the Polish Parliament, as well as the third female Prime Minister. However the Polish political scene still remains dominated by men, and the idea of female politicians as “puppets” is widely talked about.

Zeszłoroczne wybory parlamentarne wprowadziły do polskiego Parlamentu rekordową liczbę kobiet. Trzecia w historii kobieta zajęła stanowisko Premiery. Scena polityczna pozostaje jednak zdominowana przez mężczyzn, a polityczki niejednokrotnie przedstawiane są w debacie publicznej jako ,,marionetki.

Czech Republic: Politics remains a male domain – Politika jako stále mužská záležitost [EN/CS]

Although nearly one hundred years have passed since women gained the right to vote, their representation in Czech politics remains low and has hardly increased. Are women less interested in politics? Are they less qualified or competent than their male counterparts? Or is it that women face hidden obstacles, a form of glass ceiling?

Již téměř před sto lety získaly ženy volební právo, přesto je jejich zastoupení v české politice dlouhodobě nízké a výraznou měrou se nezvyšuje. Nezajímají se ženy o politiku? Jsou méně schopné a kvalifikované než jejich mužští spolustraníci? Nebo čelí ženy v politice skrytým překážkám a jsme spíše svědky skleněného stropu?