Ignoring the subject: the discussion about VAW in Poland – Nie znam się to się wypowiem: czyli o przemocy wobec kobiet w Polsce [EN/PL]

[:en]Poles do not want to know: One of the fundamental issues surrounding violence against women in Poland is a lack of sensitivity combined with a general aversion to the subject.[:or]Nie chcemy wiedzieć: jednym z głównych problemów dotyczących przemocy wobec kobiet w Polsce jest brak wrażliwości połączony z ogólną niechęcią do samego tematu.[:]