(Un)Equal Parents? Combining family and work in Poland – (Nie)Równi Rodzice? Godzenie ról rodzinnych i zawodowych w Polsce [EN/PL]

Childcare and housework are still almost exlusively taken on by women in Poland. Contrary to popular belief, the problem is very deep-rooted in Polish society. Four factors are the main reasons for this.

W Polsce opieka nad dziećmi i domem wciąż opiera się prawie wyłącznie na kobietach. Wbrew pozorom problem ten jest mocno zakorzeniony w polskim społeczeństwie. Wymienić można cztery główne czynniki wpływające na tę sytuację.