Women and the Economy: Why women becoming CEOs might not be the best benchmark for feminism – Sievietes un ekonomika: kāpēc sieviete-vadītāja ne vienmēr ir feminisma galvenais mērķis [EN/LV]

Latvia is praised as a country where 36% of leading positions in private business are occupied by women. As an intersectional feminist, our author however can’t but notice that the ruling ideology in Latvia is not friendly to women of humble backgrounds.

Latviju slavē kā valsti, kur 36% vadošo pozīciju lielajā biznesā ieņem sievietes. Kā intersekcionālā feministe, mūsu autore nevar nepamanīt, ka Latvijā valdošā ideoloģija nav draudzīga sievietēm ar pieticīgiem resursiem.