0 0
Read Time:14 Minute, 28 Second

#ausnahmslos is an initiative launched by feminists after the attacks on women in Cologne on New Year’s Eve. We translated the text into several languages. The German and English versions are available on the movement’s website. A Czech translation can be accessed on the blog “Rovné šance

Directly below you can find a Dutch translation, and further below translations into HungarianSlovak and Spanish.

Dutch

Tegen seksueel geweld en racisme. Altijd. Overal. #ausnahmslos (“geenexcuses”)

Op nieuwjaarsnacht werden talloze vrouwen op een seksuele wijze aangevallen in de publieke ruimte van Keulen en andere Duitse steden. Deze misdaden vragen om grondige en uitgebreide onderzoeken. De heersende straffeloosheid omtrent misdaden van seksueel geweld moet eindigen.

We eisen dat de slachtoffers de best mogelijke zorg en steun krijgen. We zijn solidair met diegenen die seksueel geweld en intimidatie/aanranding hebben meegemaakt.

Wie zijn we?

Als feministen die gespecialiseerd zijn in verschillende kwesties hebben we gedurende vele jaren campagne gevoerd voor gendergelijkheid, een eerlijke en open maatschappij, en tegen seksisme en seksueel geweld. We hebben geleerd hoe belangrijk het is om stevig in de schoenen te staan tegen racisme en andere vormen van discriminatie.

Onze eisen

Het constante gevecht tegen seksueel geweld van eender welk niveau is onze hoogste prioriteit. Het is voor ons allen schadelijk wanneer feminisme wordt uitgebuit door extremisten om bepaalde etnische groepen te viseren, zoals momenteel aan de hand is bij de discussies rond de incidenten in Keulen.

Het is verkeerd om seksueel geweld enkel te gebruiken wanneer het goed uitkomt, namelijk wanneer de daders worden gepercipieerd als ‘de anderen’: Moslim, Arabisch, zwart of Noord-Afrikaanse mannen, i.e., diegene die als ‘niet-Duitsers’ worden bekeken door extremisten. Daarnaast mag seksueel geweld niet enkel serieus genomen worden wanneer witte cis-vrouwen de vermeende slachtoffers zijn.

Seksueel geweld bestrijden moet elke dag de politieke prioriteit zijn, want het is alomtegenwoordig. Uit een studie van het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) in 2014 bleek dat meer dan 1 op 2 vrouwen te maken hebben met seksuele intimidatie. Een op 3 vrouwen ouder dan 15 jaar hebben fysiek en/of seksueel geweld meegemaakt. Statistieken van de Duitse Federale Politie tonen ons dat er meer dan 7300 gerapporteerde verkrachtingen en aanrandingen zijn in Duitsland elk jaar, wat overeenkomt met meer dan 20 per dag. Om niet te spreken over de zovele verkrachtingen en aanrandingen die nooit gerapporteerd werden.

Wij willen een maatschappij waarin iedereen, onafhankelijk van etniciteit, seksuele oriëntatie, gender, religie of zelfexpressie, zich veilig voelt en beschermd wordt tegen verbale en fysieke aanvallen: of deze nu op straat, thuis, op het werk of op het internet voorkomen. Dit zijn de funderingen van een vrije maatschappij.

Wij pleiten voor:

Politieke oplossingen:

 1. Centra voor begeleiding en crisiscentra voor slachtoffers van verkrachting moeten beter ondersteund worden en hun diensten moeten uitgebreid worden.
 2. Wetten moeten aangepast en veranderd worden: seksuele intimidatie is nog geen overtreding/strafbaar feit in Duitsland en wat als verkrachting gedefinieerd wordt, is afhankelijk van het gedrag van het slachtoffer (note: in Belgium sexism is a criminal offence, but it is a really vague concept in our laws)
 3. Meer en betere educatie en preventiecampagnes kunnen helpen om seksueel geweld te voorkomen en kunnen overlevers bijstaan om steun te krijgen. We willen de maatschappij gevoelig maken voor het feit dat seksisme en seksueel geweld voornamelijk plaatsvindt in gesloten sociale omgevingen en over alle sectoren van de maatschappij heen.
 4. Een genderbewuste educatie kan (seksueel) geweld voorkomen.
 5. Politie en gerecht moeten training krijgen om te kunnen omgaan met gender en seksueel geweld zodanig dat vervolging en gepast gedrag tegenover overlevers verzekerd wordt.

Sociale oplossingen:

 1. De discussie rond seksueel geweld moet op een open en gediversifieerde manier worden geleid, inclusief de focus op socio-culturele en ideologische redenen voor geweld, en de stigmatisering van overlevers.
 2. Overlevers van seksueel geweld moeten au sérieux genomen worden. Victim-blaming moet stoppen.
 3. Seksisme en racisme zijn geen problemen van ‘de anderen’: Ieder van ons is geschapen door structurele discriminatie en we moeten leren om te reflecteren over onze vooroordelen.
 4. Getuigen van seksueel geweld mogen niet een oogje dichtknijpen bij zulke gebeurtenissen, maar moeten tussenbeide komen – van directe ondersteuning wat betreft seksueel geweld tot het bestrijden van seksistische uitspraken zoals rape jokes.

Mediagerelateerde oplossingen:

 1. Verslaggeving rond seksueel geweld mag slachtoffers niet bespotten en mag de misdaden ook niet bagatelliseren zoals bijvoorbeeld verkrachting beschrijven als een ‘seksmisdrijf’. Seksueel geweld heeft niets te maken met seks.
 2. Seksisme en andere vormen van discriminatie moeten begrepen worden als reële problemen en de basis van seksueel geweld. Men moet erkennen dat seksisme in de media direct gelinkt is aan seksueel geweld.
 3. Seksisme en seksueel geweld mag niet omschreven worden als een probleem dat enkel bestaat bij bepaalde etnische groepen.
 4. Beelden in de media mogen racistische en seksistische stereotypen niet bevestigen.
 5. Meer diversiteit binnen het redactioneel personeel is nodig om zeker te zijn dat problemen van discriminatie gerapporteerd worden in de verslaggeving.
Hungarian

Ellenezzük a nemi erőszakot és a rasszizmust. Mindig. Akárhol. #kivételnélkül #ausnahmslos #noexcuses

Szilveszter este, több nőt ért szexuális agresszió Köln és más német városok közterein. Ezek a bűncselekmények alapos és átfogó vizsgálatot követelnek. Véget kell vetni a jelenlegi büntetlenségnek a nemi erőszakra alapuló bűncselekmények esetében.

Követeljük, hogy a túlélők a lehető legjobb gondoskodást és támogatást kapják. Szolidárisak vagyunk azokkal, akik nemi erőszakot és zaklatást éltek át.

Kik vagyunk

Feministákként többféle témára szakosodunk, sok éve kampányolunk a nemek közti esélyegyenlőségért, egy nyitott és igazságos társadalomért, a szexizmus és nemi erőszak ellen. Megtanultuk, mennyire fontos határozottan kiállni a rasszizmus és a diszkrimináció más formái ellen.

Követeléseink

Legfőbb prioritásunk a kitartó küzdelem mindenfajta nemi erőszak ellen. Mindannyiunk számára káros, ha szélsőségesek használják ki a feminizmust arra, hogy bizonyos etnikai csoportok ellen uszítsanak, ahogy ez éppen a kölni események körüli vitában történik.

Hiba, ha a nemi erőszak csak akkor kerül reflektorfénybe, ha a tettesek állítólag azok, akiket “másoknak” tételeznek: muszlim, arab, fekete vagy észak-afrikai férfiak, vagyis azok, akiket a szélsőségesek “nem-németnek” tekintenek. Továbbá, a nemi erőszakot nem csak akkor kell komolyan venni, ha a feltételezett áldozatok fehér, cisz nők.

A nemi erőszak elleni küzdelem minden egyes nap politikai prioritásává kell, hogy váljon, mert mindenhol jelen van. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) kutatása 2014-ben azt találta, hogy több mint a nők fele megtapasztalta már a  szexuális zaklatást. Minden harmadik, tizenöt éven felüli nő tapasztalt fizikai és/vagy nemi erőszakot. A német szövetségi rendőrség statisztikája szerint több mint 7.300 megerőszakolást és szexuális agressziót jelentenek be minden évben, ez naponta több, mint huszat jelent. És akkor még nem beszéltünk azokról, a sokkal nagyobb számban előforduló esetekről, amelyeket soha nem jelentenek.

Egy olyan társadalmat szeretnénk, ahol mindenki, etnikai hovatartozásától, szexuális orientációjától, társadalmi nemétől, vallásától vagy önkifejezésének módjától függetlenül biztonságban és védetten érezheti magát a verbélis és fizikai támadásokkal szemben: az utcán, otthon, a munkahelyén és az interneten egyaránt. Ez az alapja egy szabad társodalomnak.

Javaslataink:

Politikai megoldások:

 1. Erősebb támogatást kell biztosítani a tanácsadó intézményeknek és a nemi erőszak áldozatait segítő krízis központoknak, és szolgáltatásaikat ki kell szélesíteni.
 2. Át kell alakítani a jogszabályokat: a szexuális zaklatás még nem bűncselekmény Németországban, és az, ami nemi erőszaknak számít, az áldozat viselkedésének függvénye.
 3. A nevelő tevékenységek megerősítése és a figyelemfelhívó  kampányok (awareness campaigns) segíthetnek a nemi erőszak megelőzésében és az áldozatok támogatásában. Azt szeretnénk, hogy a társadalom legyen érzékenyebb arra tényre, hogy a szexizmus és a nemi erőszak leginkább a szűk társadalmi közegben fordul elő, és a társadalom egészében jellemző.
 4. A gender, azaz a társadalmi nemi szerepek kérdésére érzékeny oktatás segít a (szexuális jellegű) erőszak megelőzésében.
 5. A nemekkel és a nemi erőszakkal kapcsolatos kérdésekre érzékenyítő képzéseket kell biztosítani a rendőröknek és bűnüldözésben dolgozóknak, hogy biztosítva legyen az elkövetők felelősségre vonása, és az erőszak túlélőivel való megfelelő magatartás is.

Társadalmi megoldások:

 1. Nyitott és differenciált vitát kell biztosítani a nemi erőszakról, amely az erőszakhoz vezető szociokulturális és ideológiai szempontokra is hangsúlyt helyez, és figyelmes az áldozatok stigmatizációjára is.
 2. Komolyan kell venni a nemi erőszak túlélőit. Az áldozatok hibázatásának véget kell vetni.
 3. A szexizmus és rasszizmus nem a “többiek” hibája. Mindannyiunkat befolyásol a strukturális diszkrimináció, és meg kell tanulnunk reflektálni a saját előítéleteinkre.
 4. A szexuális erőszak tanúi nem hunyhatnak szemet az esetek felett, hanem be kell avatkozniuk – a közvetlen segítségtől kezdve egy agresszió esetében, egészen addig, hogy fellépünk a szexista megjegyzések, pl. az erőszakról szóló viccek ellen.

Elvárásaink a médiával szemben:

 1. A nemi erőszakról történő beszámolók nem tehetik nevetségessé az áldozatokat, és nem banalizálhatják a bűncselekményt, például azzal, hogy a megerőszakolást a szexszel hozzák összefüggésbe. A nemi erőszaknak semmi köze nincs a szexhez.
 2. A szexizmust és a diszkrimináció más formáit valódi problémákként kell értelmeznünk, és a nemi erőszak alapjaként. Fel kell ismerni, hogy a mediában megnyilvánuló szexizmus közvetlenül összefügg a nemi erőszakkal.
 3. A szexizmust és nemi erőszakot nem lehet olyan problémaként bemutatni, ami csakis bizonyos etnikai csoportokban létezik.
 4. A médiában használt képek nem erősíthetnek rasszista vagy szexista sztereotípiákat.
 5. Összetételükben sokszínű szerkesztőségekkel kell biztosítani, hogy a diszkrimináció problémáit érintsék a híradások.
Slovak

Proti sexuálnemu násiliu a rasizmu. Vždy. Kdekoľvek. #ausnahmslos (“bez výnimky”)

Počas silvestrovskej noci bolo v Kolíne nad Rýnom a ďalších nemeckých mestách na verejných priestranstvách sexuálne napadnutých mnoho žien. Tieto zločiny si vyžadujú dôkladné a komplexné vyšetrenie. Beztrestnosť, ktorá momentálne vládne v oblasti zločinov sexuálneho násilia, sa musí skončiť.

Požadujeme, aby obete dostali čo najlepšiu starostlivosť a podporu. Sme solidárni s tými, ktorí zažili sexuálne násilie a obťažovanie.

Kto sme (Viac informácií o tejto skupine aktivistov)

Ako feministi, špecializujúci sa na rôzne otázky, robíme kampane za rodovú rovnosť, spravodlivú a otvorenú spoločnosť, a proti sexizmu a sexuálnemu násiliu už mnoho rokov. Naučili sme sa, aké dôležité je pevne vzdorovať rasizmu a iným formám diskriminácie.

Naše požiadavky

Trvalý boj proti sexuálnemu násiliu akéhokoľvek druhu je najvyššou prioritou. Škodí to nám všetkým, ak extrémisti využívajú feminizmus k podnecovaniu nenávisti proti určitým etnicitám, ako to momentálne robia v rámci diskusie týkajúcej sa udalostí v Kolíne nad Rýnom.

Je nesprávne poukazovať na sexuálne násilie iba vtedy, keď sú údajnými páchateľmi “iní”: moslimskí, arabskí, čierni alebo severoafrickí muži, teda tí, ktorí sú extrémistami považovaní za “nie Nemcov”. Okrem toho sa nesmie stať, že sexuálne násilie sa bude brať vážne len v prípade, keď sú údajnými obeťami biele cisrodové ženy.

Boj proti sexuálnemu násiliu musí byť politickou prioritou každý deň, pretože je všadeprítomné. Štúdia Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku (FRA) 2014 zistila, že viac ako 1 z 2 žien zažila sexuálne obťažovanie. Jedna z 3 žien starších ako pätnásť rokov zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie. Štatistiky Nemeckej federálnej polície zaznamenali viac než 7300 hlásených znásilnení a sexuálnych útokov v Nemecku ročne, čo je viac ako 20 denne. Nehovoriac o nespočetných ďalších, ktoré nie sú hlásené.

Chceme spoločnosť, v ktorej sa každý, nezávisle na svojom etnickom pôvode, sexuálnej orientácii, rode, náboženstvu alebo sebavyjadreniu, cíti bezpečne, chránený pred verbálnymi a fyzickými útokmi: či už na ulici, doma, v práci alebo na internete. To sú základy slobodnej spoločnosti.

Zasadzujeme sa o:

Politické riešenia:

 1. Poradenské služby a krízové centrá pre obete znásilnenia musia dostávať väčšiu podporu a ich služby musia byť rozšírené.
 2. Zákony sa musia prispôsobiť a zmeniť: Sexuálne obťažovanie v Nemecku ešte nie je trestným činom, a čo je považované za znásilnenie, závisí na správaní sa obete.
 3. Viac vzdelávacej práce a osvetových kampaní môže prispieť k prevencii sexuálneho násilia a pomôcť obetiam získať prístup k podpore. Chceme docieliť, aby bola spoločnosť citlivá k tomu, že sexizmus a sexuálne násilie sa stáva najčastejšie v blízkom sociálnom prostredí a naprieč všetkými sektormi spoločnosti.
 4. Rodovo senzitívne vzdelávanie môže ďalej zabrániť (sexuálnemu) násiliu.
 5. Pracovníci polície a súdnych orgánov musia byť vyškolení v oblasti rodovej citlivosti a citlivosti k sexuálnemu násiliu, aby sa zaistilo stíhanie a vhodné správanie sa voči obetiam.

Spoločenské riešenia:

 1. Diskusie o sexuálnom násilí musia byť vedené otvorene a diferencovane, vrátane zamerania sa na sociokultúrne a ideologické dôvody k násiliu a stigmatizáciu obetí.
 2. Obete sexuálneho násilia je potrebné brať vážne. Obviňovanie obetí musí prestať.
 3. Sexizmus a rasizmus nie sú problémy “iných”: Všetkých nás ovplyvňuje štrukturálna diskriminácia, a musíme sa naučiť premýšľať o našich predsudkoch.
 4. Svedkovia sexuálneho násilia nesmú pred týmito incidentami zatvárať oči, ale zasiahnuť – od priamej pomoci v prípadoch sexuálneho násilia až po protest proti sexistickým výrokom, akými sú napríklad vtipy o znásilnení.

Mediálne požiadavky:

 1. Správy o sexuálnom násilí nesmú zosmiešňovať obete a bagatelizovať zločiny napríklad tým, že popisujú znásilnenie ako sex. Sexuálne násilie nemá nič spoločné so sexom.
 2. Sexizmus a ďalšie formy diskriminácie musia byť chápané ako skutočné problémy a základ pre sexuálne násilie. Treba priznať, že sexizmus v médiách je priamo spojený so sexuálnym násilím.
 3. Sexizmus a sexuálne násilie nesmie byť zobrazené ako problém, ktorý existuje len medzi ľuďmi určitých etnicít.
 4. Obrazy v médiách nesmú prispievať k rasistickým alebo sexistickým stereotypom.
 5. Je potrebná väčšia rozmanitosť medzi zamestnancami redakcií, aby sa zabezpečilo, že v spravodajstve budú riešené problémy diskriminácie.
Spanish

En contra de la violencia sexual y el racismo. Siempre. En cualquier lugar. #ausnahmslos (“sinexcusas”)

La noche de año nuevo, un elevado número de mujeres sufrieron agresiones sexuales en espacios públicos de Colonia y otras ciudades alemanas. Estos crímenes requieren ser investigados completa y rigurosamente. La impunidad predominante respecto a los crímenes de violencia sexual debe acabar.

Demandamos que las sobrevivientes reciban el mejor cuidado y apoyo posible. Estamos en solidaridad con aquellas que han sufrido acoso y violencia sexual.

Quíenes somos? (Más información en este grupo activista)

Como feministas especializadas en una amplia variedad de problemáticas, llevamos muchos años realizando campañas de incidencia para alcanzar la igualdad de género, una sociedad abierta y justa, y en contra del sexismo y la violencia sexual. Hemos aprendido lo importante que es posicionarse firmemente en contra del racismo y cualquiera otra forma de discriminación.

Nuestras demandas

La lucha sostenible en contra de cualquier tipo de violencia sexual es una prioridad principal. El hecho de que extremistas aprovechen el feminismo para instigar a ciertos grupos étnicos, como actualmente ha sucedido en los debates entorno a los incidentes de Colonia, es realmente prejudicial para todas/os nosotras/os.

Es un error destacar la violencia sexual solo cuando los agresores son concebidos como los ‘otros’: musulmanes, árabes, negros o hombres norteafricanos, todos aquellos que son vistos como ‘no-alemanes’ son extremistas. Además, la violencia sexual no debe tomarse solo en serio cuando es cometida contra mujeres cis blancas.

Combatir la violencia sexual debe ser una prioridad política cada día, porque es omnipresente. En 2014, un estudio realizado por la Agencia de la Unión Europea para los derechos fundamentales (FRA) encontró que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido acoso sexual. Una de cada 3 mujeres mayores de quince años ha sufrido violencia física o sexual. Según los datos estadísticos de la policía federal alemana más de 7.300 mujeres denuncian casos de violación y violencia sexual cada año, habiendo más de 20 denuncias diarias.  Sin mencionar que la mayor parte de los crímenes no son denunciados.

Queremos una sociedad en donde todas las personas, independientemente de su etnia, orientación sexual, género, religión o expresión personal, pueda sentirse segura y protegida ante los ataques verbales y físicos: ya sea en la calle, en casa, en el trabajo o en internet. Estos son los pilares de una sociedad libre.

Nosotras defendemos:

Soluciones Políticas:

 1. Los servicios de asesoramiento y centros de crisis deben recibir más apoyo y sus servicios deben ser expandidos.
 2. Las leyes deben ser adaptadas y modificadas: el acoso sexual no es una ofensa criminal en Alemania y lo que constituye una violación es contingente con el comportamiento de la victima.
 3. El incremento del trabajo educativo y las campañas de sensibilización pueden ayudar a prevenir la violencia sexual y a asistir a las sobrevivientes al recibir apoyo. Queremos sensibilizar a la sociedad del hecho de que el sexismo y la violencia sexual ocurre sobretodo en los entornos sociales cercanos y tiene lugar en todos los sectores de la sociedad.
 4. La educación con perspectiva de género puede prevenir la violencia (sexual).
 5. La policía y los agentes judiciales deben recibir capacitación en violencia de género y violencia sexual para asegurar el procesamiento y un comportamiento adecuado hacia las sobrevivientes.

Soluciones sociales:

Los debates sobre violencia sexual deben ser abiertos y diferenciados, incluyendo el foco sobre las razones socioculturales e ideológicas de la violencia, y el estigma de las sobrevivientes.

 1. Se debe tomar en serio a las sobrevivientes de violencia sexual. La culpa a las víctimas debe parar inmediatamente.
 2. El sexismo y el racismo no son problemas de ‘los otros’: Todas las personas están influenciadas por la discriminación estructural y debemos aprender a reflejar nuestros propios prejuicios.
 3. Los testigos de la violencia sexual no deben ignorar los incidentes, sino intervenir – apoyando directamente en los casos de violencia sexual y oponiéndose a todas las declaraciones sexistas, como las bromas sobre violación.

Demandas relacionadas con los medios de comunicación:

Los informes sobre violencia sexual no deben ridiculizar a las sobrevivientes ni trivializar los crímenes, por ejemplo, describiendo violación como un ‘crimen sexual’. La violencia sexual no tiene nada que ver con el sexo.

 1. El sexismo y otras formas de discriminación deben ser entendidas como problemas reales y la base para la violencia sexual. Debe reconocerse que el sexismo en los medios de comunicación está directamente relacionado con la violencia sexual.
 2. El sexismo y la violencia sexual no deben ser representados como un problema solamente existente en determinados grupos étnicos.
 3. Las imagines empleadas en los medios de comunicación no deben promover los estereotipos sexistas ni racistas.
 4. Un equipo editorial diverso es necesario para garantizar que los problemas de discriminación son abarcados en las noticias.

Angelika has been a feminist before she knew the word existed. Her activism has led her to co-found a local movement against street harassment by giving training's, taking part in workshops for young feminists, and attending countless demonstrations. She co-founded a predecessor of Young Feminist Europe (Young European Feminists) in 2015 and is now a committed contributor to the platform.

Angelika Hild
angelika.hild@gmx.net
Angelika has been a feminist before she knew the word existed. Her activism has led her to co-found a local movement against street harassment by giving training's, taking part in workshops for young feminists, and attending countless demonstrations. She co-founded a predecessor of Young Feminist Europe (Young European Feminists) in 2015 and is now a committed contributor to the platform.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on ““#ausnahmslos” – Multi-Language Translations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.