Czech Republic: Politics remains a male domain – Politika jako stále mužská záležitost [EN/CS]

Although nearly one hundred years have passed since women gained the right to vote, their representation in Czech politics remains low and has hardly increased. Are women less interested in politics? Are they less qualified or competent than their male counterparts? Or is it that women face hidden obstacles, a form of glass ceiling?

Již téměř před sto lety získaly ženy volební právo, přesto je jejich zastoupení v české politice dlouhodobě nízké a výraznou měrou se nezvyšuje. Nezajímají se ženy o politiku? Jsou méně schopné a kvalifikované než jejich mužští spolustraníci? Nebo čelí ženy v politice skrytým překážkám a jsme spíše svědky skleněného stropu?