In Latvia, conservative female MPs stand for anti-women policy. Can quotas make it any better? – Latvijā, konservatīvās deputātes-sievietes atbalsta pret sievietēm vērsto politiku. Vai kvotas var kaut ko mainīt? [EN/LV]

In many countries, quotas are used as an efficient measure to diversify politics. Egalitarian and female-friendly policy is closely linked to the number of female politicians. However, it should be carefully examined if making it easier for some women to enter the ruling class will improve social conditions for others.

Daudzās valstīs, kvotas tiek izmantotas kā efektīvs politikas dažādošanas rīks. Egalitāra un sievietēm draudzīga politika tiek cieši saistīta ar sieviešu politiķu skaitu. Tomēr ir nepieciešams rūpīgi izpētīt, vai tas, ka dažām sievietēm tiek atvieglota iekļūšana valdošajā šķirā, nozīmē sociālo apstākļu un dzīves līmeņa uzlabošanos pārējiem valsts iedzīvotājiem.

Rightist women against human rights – Rechte Frauen gegen Menschenrechte [EN/DE]

As the extreme right gains momentum in Europe, it is striking to see that more and more of its leaders are female. How can the success of women like Marine le Pen (France) or Frauke Petry and Beatrix von Storch (Germany) be explained?

Die populistische Rechte in Europa gewinnt an Stärke – und es ist auffällig, dass immer mehr der Führungsfiguren dieser Parteien Frauen sind. Wie kann der Erfolg von Frauen wie Marine le Pen (Frankreich) oder Frauke Petry und Beatrix von Storch (Deutschland) erklärt werden?