Solidarity with Polish Women: Abortion Rights in Poland – Odzyskać wybór: o prawach aborcyjnych w Polsce [EN/PL]

Many feminists across Europe have shown solidarity with Polish women following a proposed legislation that would completely ban or extremely limit the right to abortion. What were the reactions in Poland? And is it possible that the issue only is used to divert public attention from other worrying developments in Polish politics?

Prawa kobiet w Polsce stały się niedawno niezwykle głośnym tematem w europejskich mediach w związku z planowanym znacznym ograniczeniem prawa do aborcji.