Sexual Violence in Croatia – Seksualno nasilje u Hrvatskoj [EN/HR]

Sexual violence against women is one of the most harmful forms of gender-based violence. In Croatia, it is the most problematic form of violence because it is one of the least recognised and least reported crimes.

Seksualno nasilje jedan je od oblika nasilja nad ženama i ono je rodno uvjetovano nasilje. To je najproblematičniji oblik nasilja jer je jedan od najmanje prepoznatljivih te najmanje prijavljivani zločin u Republici Hrvatskoj, a i šire.

Violence against Women: Significant But Not Seen As Worthy of Consideration – Vardarbība pret sievietēm: svarīgs jautājums, taču ne vienmēr uzmanības vērts [EN/LV]

39% of Latvian women have suffered from violence and at least 115 women endure violence daily in Latvia. Overall, Latvian society remains pretty conservative on gender issues and excuses violence against women. The question is – why?

39% no Latvijas sievietēm ir cietuši no vardarbības un vismaz 115 sievietes iztur vardarbīgu attieksmi ikdienā. Visumā Latvijas sabiedrība vēl joprojām ir diezgan konservatīva dzimtes jautājumos un piedod pret sievietēm vērstu vardarbību. Jautājums ir – kāpēc?