In Latvia, conservative female MPs stand for anti-women policy. Can quotas make it any better? – Latvijā, konservatīvās deputātes-sievietes atbalsta pret sievietēm vērsto politiku. Vai kvotas var kaut ko mainīt? [EN/LV]

In many countries, quotas are used as an efficient measure to diversify politics. Egalitarian and female-friendly policy is closely linked to the number of female politicians. However, it should be carefully examined if making it easier for some women to enter the ruling class will improve social conditions for others.

Daudzās valstīs, kvotas tiek izmantotas kā efektīvs politikas dažādošanas rīks. Egalitāra un sievietēm draudzīga politika tiek cieši saistīta ar sieviešu politiķu skaitu. Tomēr ir nepieciešams rūpīgi izpētīt, vai tas, ka dažām sievietēm tiek atvieglota iekļūšana valdošajā šķirā, nozīmē sociālo apstākļu un dzīves līmeņa uzlabošanos pārējiem valsts iedzīvotājiem.